به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست علمی تغییر اقلیم و چالش‌های امروز ایران روز چهارشنبه از ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۵۳۰ در محل این مرکز برگزار خواهد شد. دراین نشست که با حضور و سخنرانی اساتید برجسته این حوزه برگزار حواهد شد به موضوعاتی همچون گرمایش جهانی و بحران انرژی در ایران، تحلیل علمی بحران هوای تهران از منظر اجتماعی، توانمندسازی زنان و مساله تغیر اقلیم، تغییر اقلیم در ایران، چالشها و شرایط نوین روابط بین المللی و تغییر اقلیم و نظام سلامت پراخته می‌شود.