مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند:

نشست علمی با عنوان:

نگاهی به دگرسنجه ها و کاربرد آنها در ارزیابی علم و فناوری

دبیر نشست: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

سخنرانان: دکتر حمزه علی نور محمدی، دکتر امیررضا اصنافی، دکتر المیرا جنوی، دکتر سحر کوثری، دکتر شیما مرادی (نویسنده کتاب)، دکتر فیروزه دوخانی (نویسنده کتاب)

زمان: ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۵ الی ۱۷

محل برگزاری: خیابان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان قانعی راد، شماره ۹، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور