به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دومین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی با عنوان "نقش دانشگاهیان در آگاهی اجتماعی برای مقابله با بلایای طبیعی" با حضور دکتر هادی خانیکی، دکتر عباس قنبری و دکتر مهدی زارع  روز شنبه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.