به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست تخصصی نقد فیلم  IN TIMEبه همت گروه آینده پژوهی  این مرکز برگزار میشود. این نشست روز شنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ با حضور دکتر امیر هوشنگ حیدری، سرپرست گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر فاطمه شاهرودی، عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دکتر مهدی مطهرنیا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و ساناز با حجب قدسی، محقق پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲۱۳ تماس بگیرند. حضور برای عموم رایگان است.