به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست تخصصی نقد فیلم IN TIMEبه همت گروه آینده پژوهی این مرکز برگزار شد. در ابتدای این نشست که با حضور دکتر امیرهوشنگ حیدری سرپرست گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر فاطمه شاهرودی عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دکتر مهدی مطهرنیا  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و ساناز با حجب قدسی محقق پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در محل سالن استاد قانعی‌راد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، دکتر حیدری ضمن خوشآمدگویی به حاضرین به معرفی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و گروه آینده پژوهی این مرکز پرداخت و گفت: گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور همواره تلاش کرده است تا به عنوان یک رکن از ارکان سازمانی حوزه آینده پژوهی در کشور با برگزاری نشست ها و میزگردهای علمی و ایجاد گفتمان سازی در شاخه‌های مرتبط با سایر حوزه های علم و فناوری تعامل برقرار کند. وی ضمن اشاره به اینکه اصطلاح نقد فارغ از هر بار مفهومی منفی به معنای نگاه به جرئیات در راستای درک حقیقت کلان است گفت: وقتی از سینمای علمی تخیلی صحبت میکنیم باید به جنبه علمی بودن آن در کنار تخیل و رویاپردازی دقت کنیم چرا که یک فیلم علمی تخیلی میتواند مانند یک سناریو آینده مطلوب را برای ما ترسیم کند و به ما کمک کند تا برای رسیدن به آن در سالهای آینده تلاش کنیم. وی در ادامه به خلاصه‌ایی گذرا در خصوص فیلم پرداخت و جملات کلیدی را در باره فیلم مطرح نمود. در ادامه دکتر شاهرودی با شرح دادن صحنه هایی از فیلم در لحظه به نقد و بررسی آن پرداخت. خانم با حجب قدسی نیز با اشاره به اینکه هر کنونی در زمان با مخلوطی از رویدادهای گذشته، حال و آینده سروکار دارد گفت: گذشته، حال و آینده به طور دائم در ذهن افراد ساخته و یا بازسازی میشود. وی افزود: بسیاری از کارهایی که ما در آینده انجام خواهیم داد توسط آنچه هم‌اکنون تخیل کردهایم  محقق می‌شود.
در پایان دکتر مطهرنیا فیلم در لحظه را نمادی برای زمانشناسی در زمانه دانست و گفت: در زمانه زیستن و در زمانه زندگی کردن پیام اصلی این فیلم است و زندگی کردن یعنی هیچ لحظه ای را از دست ندهیم. زنده بودن یعنی نفس کشیدن. یعنی اکسیژن را داخل ریه ها بکشید و دی اکسید کربن را بیرون کنید. در پایان جلسه به پرسش و پاسخ پیرامون داستان فیلم و نکات آن پرداخته شد. در پایان جلسه برخی از حاضرین از برگزاری جلسات نقد فیلم سپاسگزاری کردند و خواستار تداوم آن شدند.