به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست تخصصی تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز شنبه ۲ شهریور ماه با سخنرانی دکتر صفر بیگ زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار شد.

در ابتدای این نشست که به همت گروه اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد دکتر بیگ زاده در مقدمه ای به تعریف قانون پرداخت. وی گفت: قطعیت و قابل پیش بینی بودن از ویژگی های اصلی قانون است.

در ادامه عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان سه نهاد مهم تصمیم گیرنده در بخش هایی با هم همپوشانی دارند گفت: وجود این همپوشانی گاها موجب ایجاد اختلال میشود. بیگ زاده در ادامه به ارائه جزییات بیشتری در این زمینه پرداخت.

در ادامه این نشست حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.