به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست بررسی قانون و آیین نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را با حضور دکتر علی محمد فلاح زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری)، دکتر حسن وکیلیان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر کل لوایح تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی) و دکتر زهرا شاکری ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران) برگزار میکند.
این نشست روز شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.
به شرکت کنندگان گواهی شرکت در نشست اعطا می شود.