دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، روز ششم خرداد ماه ۱۳۹۷ در جلسه شورای راهبری انجمن مدیریت فناوری ایران که در سالن جلسه مرکز برگزار شد، حضور یافت.

در این نشست هم‌اندیشی ابتدا نقشه فعالیت‎ها و اقدامات انجمن در عرصه ملی و بین المللی و سپس ملاحظات توسعه فناوری و نوآوری با توجه به شعار امسال، حمایت از کالای ایرانی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه دکتر احمدی ضمن تقدیر از برگزاری جلسه انجمن، به عناوین مورد بحث در جلسه اشاره کرد و گفت: انجمن مدیریت فناوری، انجمن موفقی بوده است.

وی افزود: به طور کلی انجمن‌داری و هدایت انجمن نیاز به تکنولوژی، فکر و نوآوری دارد. در اولین قدم باید از روش‌های قدیمی و متداول در این زمینه فاصله گرفت. از این جهت، بررسی میزان اثرگذاری انجمن به زمان و فکر بیشتری نیاز دارد.

مشاور وزیر علوم در ادامه به دانستن این امر که هدف اصلی انجمن چیست و چه کاری می‌خواهد انجام دهد تأکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالیت‌های و اقدامات دیگر انجمن مثل بحث مستقل شدن انجمن از دولت و نحوه اثرگذاری آن در جامعه، می‌تواند با مشخص شدن اولویت‌های انجمن تعیین شود و از آنها تأثیر پذیرد. با مشخص شدن رویکرد انجمن در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نحوه برخورد با آن نیز تغییر می‌کند.

وی در انتها خاطرنشان کرد: در رابطه با شعار امسال، حمایت از کالای ایرانی، که از نظر بنده به فعالیت‌های انجمن نزدیک است نیز باید دید چگونه می‌توان به این موضوع ورود پیدا کرد. انجمن می‌تواند با فضاسازی صحیح و مناسب و برگزاری نشست‌های مختلف در این جهت گام بردارد.

این نشست با اظهارنظر حاضران در خصوص اقدامات انجمن به پایان رسید.

شایان ذکر است در این نشست اعضای شورای راهبری و جمع زیادی از اساتید، صاحبنظران و پیشکسوتان حوزه مدیریت فناوری حضور داشتند.