به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مرکز نوآوری مدیریت و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری وابسته به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور راه اندازی شد.

هدف از راه اندازی این مرکز حمایت از افراد مستعد و خلاق با چشم انداز توسعه نوآوری ها در علوم و فناوری های مرتبط با علوم انسانی، علوم اجتماعی، سیاستگذاری و مدیریتی و توسعه کسب و کار دانش بنیان در این حوزه ها است. از دیگر اهداف این مرکز نوآوری ارائه خدمات نوآورانه و تخصصی به نهادهای سیاستگذاری، دولتی و صنعتی و اقتصادی است.

به منظور شناسایی و پذیرش تیم های کارآفرین و نوآور، کلیه تیم های صاحب ایده و علاقه مند به راه اندازی و توسعه کسب و کار در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، سیاستگذاری و مدیریتی میتوانند درخواست خود را جهت استقرار در مرکز نوآوری حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ از طریق پست الکترونیکی innovationcenter@nrisp.ac.ir  ارسال نمایند و یا با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲۱۷ (آقای دکتر رمضانی) تماس حاصل نمائید.