به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در جلسه ای که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر قاضی زاده، رییس پژوهشگاه نیرو و جمعی از مدیران و معاونین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه نیرو برگزار شد، مذاکرات اولیه در خصوص برگزاری فعالیت های مشترک مرکز و پژوهشگاه نیرو انجام شد.

در این جلسه مقرر شد علاوه بر فعالیت های قرارداری بین این دو مجموعه، فعالیت هایی جهت جریان مستمر دانش برقرار شود.

برگزاری نشست ها و دوره های مشترک، ارزیابی متقابل مراکز، همکاری و ارزیابی اسناد فناوری، پروژه های مشترک، طراحی و برگزاری دوره های تخصصی مشترک، تولید محتوای علمی، همکاری در جهت تسهیل و تصویب اسناد فناوری پژوهشگاه در شورای عالی عتف از جمله محور های اصلی مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین طرفین بر لزوم تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان دو مجموعه جهت انعقاد تفاهم نامه و اجرایی سازی آن تاکید کردند.