با تلاش‌های دکتر شیما مرادی، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این مرکز به عضویت شبکه معتبر ENID، طراحان اروپایی شاخص‌های علم و فناوری در جهان، درآمد.

هدف شبکه اروپایی طراحان شاخص (ENID)، تسهیل و ترویج همکاری بین موسسات و افرادی است که در زمینه طراحی، ساخت، تولید و همچنین استفاده و تفسیر شاخص‌های علم و فناوری (شاخص‌های S&T) فعالیت دارند.

این شبکه برای رسیدن به اهداف خود قصد دارد فعالیت‌های زیر را ارتقا دهد:

  • سازماندهی مجموعه کنفرانس بین‌المللی در شاخص‌های S&T
  • سازماندهی فعالیت‌های آموزش محققان در شاخص‌های S&T
  • انتشار مقالات علمی و مسائل خاص در نشریات اختصاص یافته به شاخص‌های S&T
  • انتشار اطلاعاتِ رویدادها و فعالیت‌های مرتبط با شاخص‌های S&T ، به ویژه از طریق وب سایت و لیست پستی ENID