مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار میکند:

سخنرانی تخصصی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری: بخش پژوهش

با سخنرانی دکتر المیرا جنوی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان برگزاری: دوشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰

محل برگزاری: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان قانعی راد، پلاک ۹، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور