مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری مرکز علم و فناوری جنبش عدم تعهد (NAM S&T)، کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم، فناوری و نوآوری را برگزار میکند. این کارگاه ۲۷ الی ۲۹ خردادماه در تهران برگزار می شود. آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی ۱۰ اردیبهشت ۹۸ می باشد.

شماره تماس دبیرخانه: ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲