به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پانزدهمین جلسه شورای راهبری بازنگری سیاست‌های کلی انرژی با موضوع بررسی و جمع‌بندی رویکرد کلان در تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی انرژی به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر حمید راشدی، رئیس کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر ناصر باقری مقدم، رئیس کارگروه تلفیق و تدوین سیاست‌های کلی انرژی، روسای کارگروه‌های تخصصی تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها و جمعی از متخصصان و خبرگان حوزه انرژی برگزار شد، دکتر حسین حیرانی، رئیس کارگروه تعیین رویکرد سیاست‌ها و پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گزارشی از فرآیند تدوین رویکرد کلان کشور در تدوین سیاست‌های کلی انرژی و مشارکت نخبگان و دستگاه‌های اجرائی مرتبط در فرآیند بازنگری سیاست‌ها ارائه و از برگزاری جلسات با آن‌ها خبر داد. وی در ادامه به برگزاری نشست‌های تخصصی با اندیشگاه‌های تخصصی در حوزه انرژی، متخصصی و نخبگان دانشگاهی و نیز مدیران بنگاه‌های صنعتی فعال در حوزه انرژی در جهت تعیین رویکرد سیاست‌های کلی انرژی اشاره کرد و نتایج آن را در قالب سناریوهای محتمل انرژی کشور مطرح کرد. در ادامه آقای دکتر حافظی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توضیحاتی در خصوص نحوه تحلیل و جمع‌بندی نتایج رویکرد پیشنهادی تدوین سیاست‌ها ارائه نمود.
در ادامه حاضرین در جلسه علاوه بر بیان نقطه نظراتشان در خصوص نسخه پیشنهادی رویکرد کلان به سیاست‌گذاری انرژی کشور، برگزاری نشست هم‌اندیشی خبرگان در جهت تبیین رویکرد غالب در بازنگری سیاست‌های انرژی را ضروری دانستند. در این نشست هم‌اندیشی بنا بر آن است که میان نخبگان و خبرگان بخش انرژی، اجماعی در راستای محتوا و رویکرد سیاست‌های کلی انرژی صورت بگیرد.