به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شورای راهبری  رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ): ایده ها و تجربه های زنان در علم و فناوری با حضور دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رییس کرسی یونسکو در ترویج علم، دکتر الهه حجازی، رییس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر خوش خلق سیما، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر لعبت درخشانی و دکتر سحر کوثری، سه شنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار شد.

در این جلسه طرح ها و ایده های رسیده به دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت. در مورد انتخاب پیشکسوتان و مهمان های ویژه این برنامه نیز بحث و تبادل نظر شد. دکتر قدیمی با اشاره به پیشرفتی که دانش آموزان در حوزه های مختلف دارند گفت: حضور دانش آموزان در کنار پیشکسوتان و فعالان میتواند نمادی از توانمدی های زنان باشد. شرکت کنندگان در این جلسه اظهار امیدواری کردند که کرسی یونسکو در ترویج علم  به صورت فصلی این گونه رویدادها را برگزار کند.

گفتنیست کرسی یونسکو در ترویج علم همزمان با روز جهانی زنان در علم و با هدف ساده سازی علم برای عموم مردم، نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ): ایده ها و تجربه های زنان در علم و فناوری را  ۲۸ بهمن ماه در محل دانشگاه الزهرا برگزار می کند.