سردار دکتر حسین دهقان، مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی، روز شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۷ از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بازدید کرد و در نشستی با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز، دکتر ناصر باقری‌مقدم، معاون پژوهش و فناوری، دکتر ناصرعلی عظیمی، معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی سیاست علم مرکز و دکتر خسرو پیری، مشاور رئیس، در رابطه با فعالیت‌های مرکز به گفتگو پرداخت.

طی این نشست، تاریخچه مرکز، راهبردهای کلان و مأموریت آن به عنوان کانون تفکر، پژوهش، توانمندسازی و شبکه‌سازی سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری، تشریح و حوزه‌های فعالیت‌ مرکز شامل پژوهش‌های مربوط به گروه‌های هفت‌گانه و معاونت پژوهش و فناوری در سطح داخلی و فعالیت‌های مربوط به شورای نشر در تهیه دو فصلنامه علمی-پژوهشی «سیاست علم و فناوری» و علمی-ترویجی «رهیافت» و کتب مختلف معرفی شد.

همچنین، اهم اقدامات انجام شده در شبکه ملی سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری مرکز در سطح وزاتخانه شامل، حکمرانی آموزش عالی و مدیریت منطقه‌ای وزارت عتف و ترویج دستاوردهای وزارت عتف، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی آن، در سطح ملی شامل، تدوین اسناد توسعه STI ده استان منتخب، وقف در علم و فناوری (سازمان اوقاف و سایر نهادهای مرتبط)، آینده‌پژوهی ملی در حوزه انرژی، پیوست فناوری وزارت نفت، طراحی نظام پژوهش و فناوری وزارت نفت و سیاست‌گذاری STI وزارت نفت و مدیریت پروژه‌های کلان آن و در سطح بین‌الملل، تعاملات بین‌المللی در حوزه STI (وزارت عتف) توضیح داده شد.

سردار دهقان، در این گفتگو، پرسش‌هایی را مطرح و پیشنهادهایی را ارائه کرد و گفت: تطهیر دامنه علم از سیاست می‌تواند یکی از بزرگترین کارهای مرکز باشد.

وی همچنین هدف‌گذاری مرکز را شامل نقطه مرکزی بودن برای استانداردسازی فرآیندهای توسعه علم و فناوری عنوان کرد و افزود: در دنیا آنچه مسیرهای توسعه را تسهیل کرده همین استانداردسازی است. در واقع، دنیا از جامعه به سمت دانشگاه حرکت کرده، سپس موجودیتِ دانشگاه موضوعیت یافته و در ادامه، جامعه و دانشگاه در خدمت هم قرار گرفتند. این چرخه در جامعه ما هنوز شکل نگرفته است و در این راستا یکی از بزرگترین اهداف مرکز می‌تواند تعیین جایگاه و نقش آموزش عالی در عرصه‌های مختلف جامعه باشد.

مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی، به توضیح ضرورتِ داشتنِ یک نگاه تحولی در ارتباط دانشگاه و جامعه پرداخت و بیان داشت: باید مجموعه دانسته‌های دانش‌آموختگان در خدمت جامعه قرار گیرد و جامعه نیز نقش پشتیبان و حامی دانشگاه را داشته باشد؛ بررسی این چرخه، به عنوان یک چرخه تعاملی و فزاینده، امری جدی است.

وی با بیان اینکه دانشگاه نمی‌تواند وارد حوزه فناوری شود، تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری به عنوان واسط بین دانشگاه و صنعت، زمانی می‌توانند فعالیت‌های اثربخش داشته باشند که صنعت به بلوغی که باید برسد، سطحی از توانمندی در جامعه ایجاد شود، قابلیتی در دانشگاه شکل بگیرد و مهمتر از همه، تعامل میان این سه صورت پذیرد.

سردار دهقان ضمن تأکید بر اینکه مؤثر بودن فعالیت‌های یک مرکز زمانی است که توانایی حل مسائل را داشته باشد، خاطرنشان کرد: معماری کل نظام آموزش عالی در جامعه ما، نیازی ضروری است و انجام این کار توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، خدمت بزرگی برای کشور خواهد بود.

وی در انتها از مجموعه فعالیت‌های مرکز و وجود نیروهای پرانرژی و توانمند تقدیرکرد.

در این نشست توافق شد، جهت راه‌اندازی میز تخصصی در حوزه سیاست‌‌های علمی و فناوریِ دفاعی، تعاملاتی میان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و وزارت دفاع صورت گیرد.