به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سخنرانی تخصصی تحلیلی آسیب شناسانه از سنجش و ارزیابی علم و فناوری در ایران با سخنرانی دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با حضور متخصصینی از وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سیویلیکا و ... برگزار شد، دکتر نوروزی چاکلی به اهمیت سنجش و ارزیابی اشاره کرد و گفت: آسیب شناسی بخشی از علم است. اگر آسیب شناسی انجام نشود ضعف ها شناخته نمی شوند و علم بدون آسیب شناسی پیشرفت نمی کند.

وی با بیان اینکه آسیب ها به سه دسته آسیب شناسی مرتبت با قوانین و مقررات، آسیب های مدیریتی و آسیب های زیرساختی و ساختاری تقسیم می شوند به تشریح هر کدام از این آسیب ها و مثال هایی برای آنها پرداخت.

در پایان نیز دکتر نوروزی چاکلی به جمع بندی پرداخت و گفت: در ابتدا باید دید که آیا واقعا تمایل به ارزیابی درست داریم یا خیر و سپس با ایجاد زیرساخت و آگاهی ، سنجش و ارزیابی درست را میسر سازیم.

در ادامه حاضرین به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.