جلسه مشترکی بین ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این جلسه که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهندس نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر رضا نقی زاده رییس مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر عظیمی معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی مرکز برگزار شد، فعالیت های مرکز نوآوری و زمینه همکاری های مشترک بررسی شد.

در ابتدا دکتر رضا نقی زاده گزارشی از فعالیت های انجام شده در مرکز نوآوری را ارائه داد. وی گفت: هدف ما در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور این است که در عین حفظ کارکردهای پژوهشی مرکز کارکردهای نوآوری نیز اضافه شود. دکتر نقی زاده با اشاره به اینکه جنس فعالیت های مرکز با دانشگاه ها متفاوت است گفت: خیلی از شبکه سازی ها میتواند در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شکل بگیرد و هدف ما ایجاد فضای کار نوآورانه و شبکه ای برای تیم ها و در نهایت اتصال آنها به شتابدهنده است. رییس مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه با بیان اینکه ستاد توسعه فناوری های نرم و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در زمینه های مختلفی میتوانند همکاری مشترک داشته باشند به حمایت معنوی ستاد از برگزاری رو.یدادها، حمایت از پایان نامه ها و پروژه ها و برگزاری دوره های انتقال تجربیات را مطرح کرد.

دکتر وحید احمدی نیز با تاکید بر اینکه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در کنار نوآوری معنی پیدا میکند گفت: هدف ما از ایجاد این مرکز نوآوری انجام کارهای تکراری نیست بلکه هدف پر کردن خلاء شبکه سازی در این حوزه است. وی همچنین گفت: شرکت های کوچک با قرار گرفتن در شبکه میتوانند از ارتباطات استفاده کنند و کارهای بزرگ و مهمی انجام دهند. مشاور وزیر افزود: هدف مرکز تحقیقات این است که برای فعالیت دیگران فضای مناسبی فراهم کند.

مهندس نیری نیز در ادامه  ضمن ابراز تمایل به همکاری با مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: آنچه در مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حائز اهمیت است این است که این مرکز به عنوان یک نهاد فکری و پژوهشی نزدیک به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقش خود را در تبیین جایگاه نوآوری در حوزه های نوآوری علوم انسانی، اجتماعی و حوزه های خلاق ایفا کند و بتواند در ایجاد هم افزایی میان اجزاء زیست بوم نوآوری در این حوزه نقش بازی کند. وی با اشاره به جایگاه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باید محلی جهت استقرار مراکز نوآوری و مدیران حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی باشد.

دکتر احمدی در پایان جلسه اظهار امیدواری کرد این دو مرکز بتوانند همکاری خوبی جهت پر کردن خلاء های موجود داشته باشند.