به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی شور، دکتر وحید احمدی مشاور وزیر ورییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مراسم  بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری کشور که ۷ دی ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد گفت: بزرگداشت عالم در واقع بزرگداشت علم است. مشاور وزیر با بیان اینکه کشور ما از لحاظ علمی در منطقه حرف اول را می زند گفت: آمار ها نشان میدهد در زمینه علمی رشد خوبی داشته ایم. دکتر احمدی در ادامه گفت: ما در دوره ای هستیم که توانمندی دانشگاه ها پذیرفته شده است اما در جایگاه خودش نمی تواند تاثیر گذار باشد. رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  با بیان اینکه مفهوم علم به درستی به کشور های اسلامی وارد نشده است گفت: علم به مفهوم مدرن یک فرایند تکمیلی همراه با  خلاقیت و نوآوری است که هدف آن حل مشکلات است. وی افزود: با این نگرش میبینیم که رویکرد دانشگاه های ما در سالهای اخیر تغییر کرده است. دانشگاه های ما تنها یک مرکز آموزشی خوب است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته پایه تفکر دانشگاه حل معضلات جامعه است.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه کشور ما همچون دیگر کشورهای در حال توسعه دچار سندرم انتقال است گفت: دو تعریف از علم وجود دارد؛ یک تعریف اینکه علم مجموعه ای از داده هایی است که در کتاب ها آورده شده اند و دیگر اینکه علم مجموعه ای از دانش هایی است که زندگی جامعه را رقم می زند و در جامعه نقش آفرینی می کند. در حال حاضر کشور ما در مرحله اتقال از تعریف قدیمی به تعریف جدید است.

دکتر احمدی در پایان صحبت های خود بر لزوم تحولات فکری مجموعه مدیران، برنامه ریزان و دانشجویان تاکید کرد و گفت: برای مشارکت بیشتر دانشگاه و دانشگاهیان در حل معضلات جامعه و نقش دهی به دانشگاه نیازمند دگرگونی در پارادایم ذهنی خود هستیم.

در این مراسم از اساتید نامدار حسابداری کشور تجلیل شد.