دکتر محمدامین قانعی‌راد، مدیر گروه پژوهشی علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طی حکمی از طرف دکتر اشرف بروجری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به عنوان مشاور علمی ریاست سازمان و همچنین مدیریت اندیشگاه فرهنگی منصوب شد.

در حکم وی آمده:

"با عنایت به تعهد، شایستگی و سابقه درخشان جنابعالی در حوزه علم و پژوهش، به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور علمی ریاست سازمان» منصوب می‌شوید. انتظار دارد با هماهنگی اینجانب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و با همکاری و همراهی معاونین، مدیران و مشاوران محترم سازمان در انجام هدایت و راهبری «اندیشگاه فرهنگی» موید باشید."

دکتر قانعی‌راد پیش از این، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، ریاست انجمن جامعه‌شناسی ایران را برعهده داشت.