به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مشترکی با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر سید ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دکتر علیرضا یاری، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در پژوهشگاه ICT  به منظور بررسی پیشرفت پروژه سند راهبری توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در این جلسه که به منظور شفاف سازی جهت رسیدن به خروجی مطلوب برگزار شد نمایندگان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر ستار هاشمی با تاکید بر اهمیت برگزاری جلسات شورای راهبری به صورت منظم گفت: برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به ادبیات مشترکی برسیم. تنظیم الحاقیه با موضوع تمدید زمان تفاهم نامه و شرح خدمات از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود. دکتر وحید احمدی نیز با اشاره به اهمیت ابلاغ تمامی مصوبات به طرفین گفت: به جهت رسیدن به نتیجه مطلوب باید زمان بندی جلسات مشخص باشد و به طور رسمی به دو طرف ابلاغ شود. وی همچنین برگزاری جلسات کارشناسی را نیز پر اهمیت دانست.