نشست بررسی کارنامه علمی دکتر محمدامین قانعی‌راد روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این مراسم دکتر مصطفی مهرآئین، عضو هیأت علمی گروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و همکار آن مرحوم، دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دکتر نعمت‌الله فاضلی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر محمدسالار کسرایی، دکتر سید آیت‌الله میرزایی، دکتر حسین میرزایی، دکتر سیدجواد میری و دکتر مالک شجاعی جشوقانی حضورداشتند و هر یک از آنها راجع به یک اثر مرحوم قانعی‌راد سخنرانی کرد.

دکتر مهرآئین در ابتدای سخنرانی خود با طرح این پرسش که آیا دکتر قانعی‌راد می‌تواند در تاریخ اندیشه ما ماندگار شود گفت: پاسخ من به این سوال یک بله محکم ولی مشروط است.

وی افزود: از این جهت باید بگویم که نه ایشان و نه هیچ کدام از اساتید در کشور ما متفکر نیستند زیرا سامانه ارتقاء دغدغه همه شده است، در واقع این سیستم ما را نابود کرده و نمی‌گذارد که ما با یکدیگر دوست باشیم. اما از جنبه دیگر می‌توان دکتر قانعی‌راد را با وبر مقایسه کرد چون هر دوی آنها از باب نسبت علم و سیاست به هم نزدیک هستند.

وی در ادامه راجع به نظریات مرحوم قانعی‌راد درباره فیلسوفی به نام هانا آرنت گفت: به گفته هانا آرنت در حکومت‌های توتالیتر هدف این است که بگوییم انسان اساسا موجود زائدی است و این همان چیزی است که قانعی‌راد با آن می‌جنگد. بحث هانا آرنت هم بحث در خصوص فضای عمومی و توتالیتاریسم است. به عقیده او انسان‌ها یا زحمت می‌کشند یا کار می‌کنند و یا عمل می‌کنند. زحمت کشیدن در پیوند با بقای ماست، کار کردن آغاز جهان‌سازی و ستایش‌گر ابزاری ماست اما عمل کردن یعنی آدم‌ها قصه خود را بگویند.

شایان ذکر است در این مراسم، دکتر فاضلی در خصوص کتاب «جامعه‌شناسی کنشگران علمی در ایران»، دکتر آیت الله میرزایی درباره طرح پژوهشی «انجمن‌های علمی و اخلاق حرفه‌ای علم در ایران»، دکتر فراستخواه، درباره کتاب «جامعه‌شناسی رشد و افول علم در ایران» و دکتر حسین میرزایی درباره کتاب «پیدایش علم و جامعه» که همه با نگارش مرحوم دکتر قانعی‌راد صورت گرفته به ایراد سخنرانی پرداختند.