دومین نشست در جهت تدوین اسناد راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری ۱۰ استان منتخب کشور روز دو‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور دکتر ناصر باقری‌مقدم، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهندس مصطفی کاظمی، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، کارشناسان شبکه ملی سیاست‌پژوهشی مرکز و نمایندگانی از دانشگاه شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز مطالعات ریاست جمهوری در مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مهندس کاظمی در توضیح فلسفه شکل‌گیری جلسه گفت: در راستای تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت عتف، دکتر برومند، معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیر کل شورای عالی عتف، موضوعی را در دستور کار دبیرخانه قرار دادند تا طبق آن برای ۱۰ استان کشور موضوع برنامه علم و فناوری دنبال شود. برای این منظور و با توجه به اینکه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان اتاق فکر دبیرخانه شورای عالی محسوب می‌شود این ماموریت به مرکز واگذار شد تا مدیریت راهبری و کلان این طرح را دنبال کند.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، کمیته راهبری این طرح را شامل نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و وزارت عتف عنوان کرد.

سپس دکتر باقری‌مقدم با اشاره به اینکه مسئولیت تدوین اسناد راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری بر عهده مرکز قرار داده شده است، گفت: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در تلاش است که در راستای ماموریت خود، از یک مرکز پژوهشی به یک اتاق فکر تبدیل شود و در این جهت از مطالعات پایه‌ای فاصله گرفته و به سمت مطالعات کاربردی و سیاستی پیش می‌رود. از طرف دیگر، در دو سال اخیر مرکز سعی کرده که این وظیفه سنگین را به شکل یک Hub و ایجاد شبکه ملی سیاست‌پژوهی انجام دهد. با این نگاه شبکه‌ای، به‌کارگیری همه ظرفیت‌های کشور در حوزه STI Policy Making مورد توجه مرکز می‌باشد.

وی افزود: بنابراین مرکز تلاش می‌کند تا پروژه‌های مهمی را که به عنوان رسالت خود از وزارت عتف یا دستگاه‌های حاکمیتی دیگر بر عهده می‌گیرد، در قالب یک شبکه انجام دهد. در چارچوب همین نگاه و رویکرد، امروز از مجموعه‌هایی دعوت کردیم که در پروژه تدوین اسناد راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری ۱۰ استان منتخب کشور، همکار مرکز باشند.

معاون پژوهش و فناوری مرکز سه نوع وظیفه شامل تدوین متدولوژی، نظارت محتوایی و پیگیری‌های لازم را در راستای رویکرد شبکه‌ای مرکز برشمرد و بیان داشت: با توجه به اینکه در حوزه تدوین اسناد طرح‌های کلان، تجربیاتی خوبی در کشور وجود دارد، مسئولیت مرکز از یک طرف گردآوری تیم‌های مختلف در کشور و ایجاد همگرایی و همنواختی در آن است و از طرف دیگر با انجام نظارت محتوایی، شکل تدوین اسناد را مدیریت می‌کند. در این راستا استفاده از مشاوران بین‌المللی نیز مفید خواهد بود.

وی در رابطه با نحوه انتخاب استان‌ها گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه عتف و وزارت علوم، ۱۰ استان که دربردارنده استان‌های توسعه‌یافته، نیمه‌صنعتی و کمتر توسعه‌یافته هستند، انتخاب شدند.

در ادامه یونس محمدی، یکی از همکاران شبکه ملی سیاست‌پژوهی STI، به بیان خلاصه‌ای از روش‌شناسی طرح پرداخت، مواردی چون طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوری و طراحی و تدوین مدل فرایندی توسعه سازگار با منطقه را مرور کرد و سپس ابزارهای لازم برای گام‌های این مدل شامل، طراحی ساختار، تعیین نوع گونه منطقه‌، تعیین وضعیت موجود، تعیین رویکرد توسعه، تعیین چشم‌انداز هر منطقه، ارائه راهبردها، اقدامات و برنامه جامع، تعیین پروژه‌های کلان استانی و سازماندهی نظارت، ارزیابی و بازبینی برنامه را توضیح داد.

ادامه این نشست، به بررسی تجربیات موجود در استان‌های مختلف و بحث و تبادل نظر راجع به متدولوژی طرح گذشت.