اولین همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" ۵ و ۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطلعات فرهنگی و مرکز همایش‌های سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش می توانند اصل مقالات خود در زمینه‌های حقوق، اقتصاد، تاریخ، علوم انسانی، فرهنگ، مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی، اخلاق و علوم اجتماعی را تا تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۳۹۷ (چکیده مقالات تا ۱۵ آذرماه) به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ارسال آثار و محورهای تخصصی این همایش، به وبسایت hiconf.ihcs.ac.ir مراجعه کنید.

این همایش به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پژوهشگاه صنعت نفت، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی  آموزش عالی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن روانشناسی ایران برگزار خواهد شد.