نشست بخش علم و فناوری کنفرانس "حکمرانی و سیاستگذاری عمومی"، روز دوشنبه بیستم آذر ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این نشست که دکتر ناصر باقری‌مقدم، معاون پژوهش و فناوری مرکز، دکتر حمیدرضا امیری‌نیا، مشاور بین الملل در امور فناوری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر امیر ناظمی اشنی، مدیر گروه‌ پژوهشی آینده‌اندیشی مرکز، دکتر محمد نقی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی سیاست علم مرکز حضور داشتند، مباحثی چون، موضوع دو پنل بخش علم و فناوری این کنفرانس و اعضای این پنل‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر رضا نقی‌زاده در ابتدا با اشاره به موضوع پنل‌ها گفت: یکی از پنل‌های پیشنهادی ما پیوست فناوری می باشد که از جنس حمکرانی انتخاب شده است، به عبارت دیگر در این پنل به بحث حکمرانی و اتصال علم و فناوری به بخش عمومی کشور پرداخته می‌شود. در پنل دوم نیز ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و جهان و اینکه آیا این ساختار در کشور درست است یا خیر، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین برای هر پنل، چهار نفر به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شده است.

وی افزود: در پنل پیوست، ضرورت و چگونگی اجرای پیوست فناوری در کشور، دو موضوعی است که باید بررسی کنیم.

دکتر محمد نقی‌زاده در ادامه گفت: پیوست را می توان در سه سطح، صنعت، قرارداد و نحوه اجرای آن بررسی کرد. در حال حاضر بیشتر مدیران تصور می‌کنند پیوست فناوری به چند حکم قراردادی محدود می شود، در حالی به نظر من، تأثیر حکم قراردادی حداکثر تا پانزده درصد می باشد. اصل این است که ما چه سازوکار یادگیری در قرارداد داریم.

دکتر امیری‌نیا با مطرح کردن این سئوال که هدف از پیوست فناوری چیست، اظهار کرد: باید احصا توانمندی‌ها و مهارت های کشور، به عنوان یک فرآیند، حرکت رو به جلو ایجاد کند. ما باید تا حدی از موضوع فناوری‌های سخت خارج شویم و به موضوعاتی مثل تأمین مالی، فناوری‌های مدیریتی، حقوق بین‌الملل و آشنایی با قواعد بین‌المللی  بپردازیم.

درادامه، دکتر باقری‌مقدم پیشنهاد کرد در پنل دوم، یا حمکرانی STI، عضوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حضور داشته باشد تا چگونگی این حمکرانی مورد بحث قرار گیرد.

همچنین دکتر محمد نقی‌زاده در رابطه با پنل دوم گفت: از آنجایی که نقطه اتصال موضوع توسعه علم و فناوری در ایران با توسعه کلان کشور مشکل دارد، بهتر است این مسئله که بحث علم و فناوری، چه نقطه اتصالی و یا همگرایی با ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی کشور دارد نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این راستا، وجود یک فضای باز دارای اهمیت است.

دکتر ناظمی اشنی نیز در نتیجه گیری سخنان خود تصریح کرد: در این کنفرانس باید روی موضوعاتی مثل دوره های آموزشی مهارت‌ها، انتقال افراد و یادگیری matchmaking، تمرکز شود. من فکر می کنم ما باید در جهت ایجاد همکاری عمیق و جدی با شرکت های بزرگ و داشتن solution برای نهادهای کوچک پیش برویم.

در انتها، عدم همگرایی های داخلی، ضعف در روابط بین‌المللی و عدم توزیع درست منابع از جمله مشکلات کلیدی در بحث حکمرانی علم، فناوری و نوآوری عنوان شد که باید مورد بررسی قرار گیرند. همچنین پیشنهاد شد کنفرانس به عنوان آغازی برای مسیر پیش رو و هم‌اندیشی هایی در سطح وسیع باشد و بعد از آن، با اختصاص فضایی در مرکز، جلسات منظم و پیوسته در مورد موضوعات مطرح شده در بخش علم و فناوری کنفرانس برگزار شود.

شایان ذکر است اولین کنفرانس "حکمرانی و سیاستگذاری عمومی" در دی ماه سال جاری و در راستای توسعه دانش تخصصی در حوزه سیاستگذاری توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. در این راستا، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان یکی از نهادهای فعال در عرصه سیاستگذاری علم و فناوری، ضمن پذیرش بخش علم و فناوری این کنفرانس، برگزاری آن را نیز بر عهده گرفته است.