به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر امیر ناظمی مدیر گروه پژوهشی آینده اندیشی مرکز برای مدت دو سال به سمت عضو غیرموظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد.

پیش از این محمد جعفر صدیق در این سمت بود که آذری جهرمی از خدمات و فعالیت های وی قدردانی و تشکر کرد.