اولین کارگروه تخصصی آینده پژوهی در صنعت خودرو با هدف غنی سازی محتوای اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو روز چهارشنبه ۹ مهرماه در سالن استاد قانعی راد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این نشست با حضور دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیر گروه آینده پژوهی مرکز و دبیر کارگروه تخصصی آینده پژوهی در صنعت خودرو، دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر علمی کنفرانس، دکتر کاکایی، رئیس کنفرانس و نمایندگانی از انجمن قطعه سازان، سایپا، ایران خودرو و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این نشست حاضرین دیدگاه های خود را در خصوص روند همکاریهای بعدی اعلام و پیرامون پیشنهادهای ارائه شده بحث و گفتگو پرداختند. در نهایت مقرر شد اعضاء در تعامل با هم اهداف و روندهای اجرایی کارگروه را مشخص نمایند. گفتنیست کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو ۲ و ۳ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.