اولین نشست کارگروه تخصصی برق و تجدیدپذیر در راستای تدوین سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی، روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور مدیران و متخصصان دستگاه‌های مختلف همچون وزارت نیرو (مهندس نمازی، دکتر دودابی‌نژاد، دکتر فرمد، مهندس رضایی، دکتر تقوایی و دکتر خطیبی)، پژوهشگاه نیرو (مهندس مرجانمهر و دکتر احسانیان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مهندس میرنژاد) و نمایندگان دانشگاه‌های برتر کشور (دکتر واعظ زاده، دکتر خالوزاده و دکتر شهرتاش) برگزار شد.

در این جلسه دکتر زمانیان، مشاور تدوین متدولوژی طرح ضمن اشاره به سابقه طرح و اقدامات صورت گرفته، توضیحاتی پیرامون چارچوب اجرایی طرح ارائه نمودند. ایشان در ابتدا با اشاره به سابقه طرح گفت: در تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۶، سندی با عنوان سند ملی انرژی، از مصوبات هیأت دولت، به دستگاه­های ذیربط ابلاغ شد. در این سند به صورت کلی به سیاست­ها و اهداف حوزه انرژی اشاره شده است که پس از ابلاغ، دستگاه­های ذیربط موظف شدند تکالیف بخشی خود را از این سند اعلام کنند.

وی افزود: مجموعه دبیرخانه شورای عالی عتف در این جهت، موضوع تهیه سند علم، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ذیل سند انرژی کشور را با دو رویکرد در دستور کار خود قرار داد. اول آنکه موضوع فناوری و دغدغه­های توسعه آن، یکی از موضوعات اساسی در حوزه انرژی است و در سطح دستگاه­های ذیربط در حال پیگیری می­اشد. رویکرد دوم، الزامات برگرفته از نقشه علمی کشور است که بایستی در بخش انرژی مدنظر قرار گیرد و با تهیه کردن سند دانش بنیان علم و فناوری حوزه انرژی می­توان به چند مقصود مختلف در اسناد بالادستی به صورت هم زمان دست یافت.

دکتر زمانیان با بیان اینکه بر این اساس کارگروه چهارگانه­ای شامل برق و تجدیدپذیر، نفت و گاز، انرژی هسته­ای و مدیریت مصرف در حوزه انرژی تشکیل شده است، ادامه داد: در این جلسه کلیات موضوع و متدولوژی انجام طرح معرفی خواهد شد تا با همفکری حاضران به جمع­بندی برسیم.

ادامه مهندس زمانی، مدیر اجرایی طرح، متدولوژی و فرآیند اجرای طرح را تشریح و اقدامات پیش‌روی تدوین سند را بیان کرد. ایشان در معرفی متدولوژی سند گفت: با توجه به عنوان مطرح­شده، ما باید سندی تهیه کنیم که علم، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان را در حوزه انرژی مورد مطالعه قرار دهد. برای تحقق این هدف، یک مدل مفهومی و روش­شناسی پیشنهاد کردیم که در آن از یک طرف ابعاد مختلف سیستم انرژی کشور لحاظ شده و از طرف دیگر کارکردهای مطرح شده در این حوزه از آموزش و پژوهش تا مباحث مربوط به منابع انسانی و مالی مورد توجه قرار گرفته است.

وی در رابطه با سطح کلان این مدل مفهومی تصریح کرد: هدف این مطالعات تحقق و پیاده­سازی دو سند ملی راهبرد انرژی کشور و نقشه جامع علمی کشور در حوزه انرژی است. در خصوص تدوین سند حاضر، باید اولویت­های کشور در چهار سطح اهداف کلان، راهبردها، سیاست­ها و اقدامات تعیین شوند. در این مسیر، اهداف مندرج در اسناد بخشی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

اهم مصوبات این جلسه عبارتند از:

  • همکاری بازیگران حوزه برق و تجدیدپذیر در جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اسناد و مطالعات گذشته؛
  • لزوم توجه به نظام یکپارچه علم، فناوری و نوآوری؛
  • لزوم توجه به الزامات پیاده‌سازی سند؛
  • به‌کارگیری و توجه به اسناد ۴۰گانه توسعه فناوری تدوین شده در پژوهشگاه نیرو که مبنای نقشه راه وزارت نیرو قرار گرفته است؛
  • محوریت پژوهشگاه نیرو در جمع‌آوری اسناد موجود در دستگاه‌های مختلف

شایان ذکر است هدایت علمی این سند بر عهده دکتر ناصر باقری‌مقدم، عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری مرکز می‌باشد.