به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه‌ مطالعات دین و اقتصاد اولین اینوتک لایو با موضوع: نهادها و نوآوری (تنظیم شیب زمین به سمت توسعه فناوری و نوآوری) را برگزار می کند.

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیات دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه دین و اقتصاد) سخنران این نشست و مجری برنامه دکتر مصطفی صفدری رنجبر (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) هستند.

زمان برگزاری: چهارشنبه یکم مرداد ساعت ۱۹ الی ۲۰ در صفجه اینستاگرام انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران به آدرس: Iramot_association