به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طی حکمی سرکار خانم دکتر شیما مرادی عضو هیأت علمی گروه علم سنجی این مرکز به عنوان مشاور امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) منصوب شد. در این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر شیما مرادی

نظر به دانش و سوابق ارزنده سرکار، به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود نهایت همکاری و توانمندی خود را جهت انجام امور محوله معمول فرمایید.

توفیق روزافزون سرکارعالی را در پیشبرد اهداف دبیرخانه از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم.

مصطفی کاظمی

معاون اجرایی دبیرخانه