کتاب "نگاهی به دگر سنجه ها و کاربرد آنها در ارزیابی علم و فناوری" به نگارندگی شیما مرادی، عضو هیات علمی گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و فیروزه دوخانی، دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر و روانه بازار شد.

انگیزه اصلی تهیه کتاب توسط نگارندگان این است که امروزه منابع متعددی در زمینه دگر سنجه ها تولید و در دسترس قرار گرفته است که تعدادشان رو به افزایش است؛ اما در میان آنها منابعی که به طور عملی استفاده از دگر سنجه ها را شرح دهد دیده نمیشود. در فصل اول این کتاب با نگاه اجمالی و مختصر به دگر سنجه ها و توجه به نقاط قوت و ضعف ابعاد آن، پرداخته شده است. در فصول بعد کاربرد دگر سنجه ها در ارزیابی علم و فناوری، نحوه کاربست آنها توسط کتابداران و نیز آینده سنجی مورد بحث قرار گرفته است. به منظور توسعه مهارت های علمی کتابداران، در فصل آخر توصیه هایی حرفه ای ارائه شده است.

این کتاب حاوی مباحثی در آشنایی و به کارگیری دگر سنجه ها است که در پنج فصل کلیات دگرسنجی، راهنمتی علمی به کارگیری دگر سنجی در ارزیابی علم و فناوری، دگر سنجه ها و کتابداران، دگر سنجی و کتابخانه های رقومی، و آینده دگر سنجی تالیف شده است.

علاقمندان به تهیه کتاب می توانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۳۳ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.