کتاب "قوانین و مقررات پژوهش و فناوری)"  توسط مهدی پاکزاد بناب (هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، احسان احتشام نژاد (هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) و مهدی نصیری (مدیر امور مالی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) تدوین و توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر و روانه بازار شد.

برای گردآوری، تنقیح و تنظیم کتاب حاضر ابتدا مراجع قانونی که صلاحیت تدوین و تصویب سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... در حوزه پژوهش و فناوری دارند شناسایی و با مراجعه به پایگاه‌های رسمی آنها فهرست کاملی از سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... تصویب و ابلاغ شده تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ جمع‌آوری شدند و در مرحله تنقیح سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... منسوخ شده کنار گذاشته شدند و تغییرات صورت گرفته در متن سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... جاری اعمال گردید و در نهایت در مرحله تنظیم سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... به ترتیب زمانی تصویب و براساس مرجع تصویب کننده در کتاب ارائه شدند.

کتاب قوانین و مقررات پژوهش و فناوری با کاستی‌هایی که ممکن است داشته باشد، مرجع مطمئن و معتبری برای ذی‌نفعان این حوزه است.ضرورت تکمیل و رفع اشکالات احتمالی مجموعه حاضر ایجاب می‌کند خوانندگان گرامی پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود را از طریق رایانه pakzad@nrisp.ac.ir ارسال نمایند تا در چاپ‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

علاقمندان به تهیه کتاب می توانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۳۳ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.