به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مشترکی با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از فرماندهان ارشد ارتش و مدیران مرکز  با دکتر وحید احمدی ، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر احمدی به معرفی فعالیت های مرکز پرداخت. وی در پایان گفت: تدوین سناریو های مطلوب عرصه دفاعی کشور در افق ۱۴۲۰، آینده نگاری فناوری های دفاعی، آینده نگاری فناوری های دفاعی بومی کشور و جهانی کردن آنها، جامعه شناسی جنگ، بررسی و تحلیل روندهای موثر در عرصه دفاعی کشور و انتخاب استراتژی مناسب زمینه های مشترکی هستند که میتوان در آنها همکاری هایی را آغاز کرد.

در ادامه دکتر پیری، مشاور علم وفناوری ریاست مرکز با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به تعاملات  بین المللی باید بیشتر توجه کنیم گفت: با توجه به شرایط موجود باید در تعاملات بین المللی بازنگری انجام دهیم و کشورهای هدف را برای انجام برنامه های علمی، فناوری و نوآوری مشخص کنیم.

دکتر حیدری، مدیر گروه آینده اندیشی مرکز گفت: در حوزه فناوری بسیاری از فناوری ها از حوزه نظامی به جامعه تزریق می شود بنابراین در عرصه علم و فناوری جامعه زیاد از حوزه نظامی دور نیست. وی اضافه کرد: ورود آینده پژوهی به صورت گسترده به حوزه نظامی برای رسیدن به آینده مطلوب باید انجام شود.

در ادامه نیز دکتر نوروزی چاکلی، مدیر گروه علم سنجی مرکز ضمن اشاره به تجربه موفق همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و نیروی انتظامی در زمینه علم سنجی افزود: تدوین اولویت های علمی، تعیین شایستگی علمی جهت واگذاری مسئولیت و شناخت پتانسیل های موجود از مواردی است که در زمینه علم سنجی می توان همکاری خوبی انجام داد.

در ادامه جلسه امیر رشیدزاده، با اشاره به سخنان امیر سیاری و تاکید بر لزوم توسعه همکاری مشترک در حوزه سیاستگذاری و ابراز خرسندی از این تبادل نظر به تشریح تلاش علمی ارتش پرداخت و گفت: موضوع علم و فناوری و آینده نگاری در ارتش مورد توجه ویژه ای قرار دارد. وی افزود دانشگاه ها نیز با حوزه های مراکز مطالعات ارتش ارتباط دارند و موضوعات به صورت نظری و تحقیقاتی و کاربردی پیگیری میشود.

وی در ادامه افزود: موضوع تبدیل تجارب به دانشی که بتوان در حوزه نظری از آن استفاده کرد موضوعی است که در تمام نیروها به آن توجه می شود. وی تأکید کرد ارتباط ارتش و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان یک کانون فکر که تجربه دیرینه ای در تدوین سیاست ها دارد می تواند یک جهت گیری جدی به مسائل بدهد و ارتباطات مؤثر و سازنده ای می تواند شکل بگیرد.

سپس امیر مقدس، معاون طرح و برنامه بودجه و امور مجلس ارتش با اشاره به هدف اداره پژوهش های راهبردی مجلس که تعیین حرکت آینده ارتش را مشخص می کند گفت: به نظر می آید تدوین یک تفاهم نامه مشترک بین ارتش جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور می تواند کاربردی باشد. وی به  تدوین سند راهبردی توسعه، مداخله ارتش در توسعه فناوری راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تدوین الگوی ترویج علم در ارتش اشاره کرد و از آنها به عنوان موضوعات مهمی یادکرد که زمینه های همکاری می تواند مهیا باشد.

در انتها مقرر شد در قالب تفاهم نامه مشترک کارگروه های مشترکی تشکیل و فعالیت های مشترک بر اساس ظرفیت موجود در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و ارتش انجام گیرد.