بدینوسیله به اطلاع می رساند، افتتاحیه میز مطالعات پیچیدگی اقتصادی، چهارشنبه مورخ ۹ اسفند ماه ۹۶ از ساعت ۱۵.۳۰ الی ۱۷:۳۰ با حضور دکتر بهروز شاهمرادی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر حسین راغفر و دکتر علی دینی ترکمانی برگزار می شود.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام حضور با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ دخلی ۱۱۸ تماس اصل نمایند. ضمناً حضور برای عموم آزاد و رایگان است.