نشست پیشرفت های نوین در حوزه علم سنجی به همت گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با سخنرانی دکتر محمد حسن زاده استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس روزسه شنبه ۳ دی ماه در سالن دکتر قانعی‌راد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در این نشست که با حضور جمعی از علاقه مندان برگزار شد، دکتر حسن زاده تاریخچه علم سنجی و سیر تحول آن را مورد بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه علم سنجی حدود ۵ قرن پس از به وجود امدن علم شکل گرفت گفت: اول اینکه برای ادامه مسیر باید به دو نکته توجه کنیم؛ اول اینکه علم سنجی را به عنوان یک علم نگاه کنیم و دوم اینکه علم سنجی باید به عنوان یک علم عملکردی قابل دفاع داشته باشد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه علم سنجی بنای سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری است گفت: سیاست بدون سنجش و ارزیابی بی فایده است چرا که قرار است ما را به یک هدف برساند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه ثمرات علم سنجی را بیان کرد و گفت: فهم مصداق های علمی، فهم بازیگران حوزه علم، فهم روندهای علمی و بستر سازی برای سیاستگذاری علم از ثمرات علم سنجی است.

وی در ادامه شکل گیری، رشد و دوره کمال علم سنجی را مطرح کرد و ویژگی های هر دوره را عنوان کرد. دکتر حسن زاده اظهار کرد لبزارهای علم سنجی عوامل مهمی در این حوزه است و باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد چرا که با تکامل و پیشرفت علم سنجی ابزارهای بیشتری مورد نیاز است.

استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در پایان چالش های امروز در این حوزه را عنوان کرد و گفت: چالش آموزش، ارتباط و تعامل و همچنین چالش مشروعیت علم سنجی چالش هایی است که امروزه با آن روبرو هستیم. ور افزود: علم سنجی باید حرکت اصیل خودش را ادامه دهد و ما نیازمند تکامل در رویکردها در این حوزه هستیم.

در پایان جلسه نیز حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.