به گزارش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، آیین معارفه دکتر وحید احمدی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و تجلیل از دکتر حمید کاظمی، سرپرست پیشین مرکز با حضور دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری، آقای شمس بخش، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از اعضای هیئت علمی این مرکز چهارشنبه (۲۴ آبان ماه) در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

 در ابتدای این جلسه، دکتر حمید کاظمی ضمن تشکر از کارکنان مرکز به دستاوردهای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداخت و اظهار داشت: مرکز تحقیقات علمی در سال ۵۹ فعالیت خود را آغاز کرد و روند تکاملی خود را طی کرد تا در سال ۸۰ به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر نام داد و در سال ۸۳ نیز اساس نامه این مرکز تغییر پیدا کرد.

دکتر کاظمی افزود: پس از ورود به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولین مرکزی که در آن استخدام شدم، همین مرکز علمی بود که در آن دوران فعالیت هایش به برگزاری هفته پژوهش و انتشار چهار مجله علمی محدود می شد.

سرپرست پیشین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: ماموریتی که برای این مرکز به عنوان تنها مرکز در حوزه سیاست گذاری و سیاست پژوهی (STI) در زمان مسئولیت من در نظر گرفته شد، در درجه اول شناسایی چالش های مرکز بود، برای مثال، تصوری غالب شده بود که آموزش سرمایه گذاری و پژوهش هزینه بر است و ما در این مرکز تغییر رویکرد به هزینه ساز بودن پژوهش را به عنوان یکی از اهداف در نظر داشتیم.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای ایجاد تغییر رویه در نگاه به پژوهش های علمی قوانینی را پایه گذاری کرده است، خاطرنشان کرد: ما باید مشکلات را بررسی کنیم و در ادامه سیاست جامع و کاملی را برای رفع مشکلات در نظر بگیریم و خوشبختانه در این روند، تدوین برنامه ششم توسعه در بخش علم و فناوری نیز به مرکز ما سپرده شد و پس از بررسی های صورت گرفته، سه جلد کتاب را برای احکام برنامه ششم توسعه در حوزه (STI) تدوین کردیم.

کاظمی بیان داشت: یکی دیگر از چالش های ما در مجموعه نیازسنجی و ساماندهی پژوهش ها بود و اینکه چگونه می توان برای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درآمد کرد و با توجه به تجربیات و تحصیلاتی که در امور مالی و بازاریابی داشتم، توانستیم با سازمان های خاصی مانند: وزارت نفت، وزارت نیرو قرار دادهای همکاری منعقد کنیم.

سرپرست پیشین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: یکی دیگر از اهداف این بود که مرکز باید رویکردی بین المللی پیش بگیرد و در این راستا با مراکز تحقیقاتی کشور هایی مثل ایتالیا و بلژیک مذاکرات و رایزنی هایی داشته ایم، اما انجام کارهای بزرگ نیازمند روشی سیستماتیک است.

در ادامه مراسم نیز، دکتر احمدی، رئیس جدید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن تقدیر از دکتر کاظمی به دلیل حضور فعال و منسجمی که در طی دوران مسئولیت داشت، اظهار کرد: من از سال ۷۶ با این مرکز همکاری داشته ام و به این دلیل این مرکز از جایگاه و اهمیت بالایی برای من بر خوردار است.

وی ادامه داد: ما وقتی در وزارت علوم به این ایده رسیدیم که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در وزارت علوم نباشند، در اصل با این مساله توافق حاصل کردیم که مراکز پژوهشی مثل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باید بیشتر تقویت شوند و وزارت علوم تا این لحظه بر اساس همین سیاست پیش می رود که اگر چنین نبود، من این مسئولیت را نمی پذیرفتم.

رئیس جدید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیان داشت: من اعتقاد دارم که ارتباط تنگاتنگی باید بین این مرکز و وزارت علوم وجود داشته باشد و در واقع، این مرکز بن مایه فکری وزارت خانه را مستحکم می کند، در واقع وزارت علوم باید بخشی از مسئولیت ها را به این مرکز بسپارد و این مرکز هم ماموریت گرا باشد و هم مسئولیت بگیرد و هم پاسخگو باشد.

دکتر احمدی ادامه داد: باید این مجموعه را به یک برند تبدیل کنیم و گفتمانی را با تمامی مراکز علمی ایجاد کنیم که این امر مستلزم شبکه ای کار کردن و استفاده از ظرفیت های پژوهشی و دانشگاهی است.

دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری نیز در پایان مراسم عنوان کرد: سازمان ها هم مانند موجودات زنده در طول سالیان با تغییراتی همراه هستند و روند تکاملی را طی می کنند و من معتقدم جایگاه مرکز را تنها همان مرکز با توجه به عملکرد خود تعیین می کند.

وی با بیان اینکه هر چشم اندازی نیازمند تعیین هدف و استراتژی است، گفت: برای مثال دانشگاه های ما امروز در شرایطی به سر می برند که آموزش هدف و اولویت اول آن ها است، بنابراین،همانگونه که بزرگترین دانشگاه ها و پژوهشگاه های بین المللی همواره در حال بازنگری اهداف و استراتژی های خود هستند، ما نیز باید همواره این بازنگری را در دستور کار خود قرار دهیم.

دکتر برومند ادامه داد: اگر ما سیاست پژوهی را پیش گرفته ایم، نباید وارد فاز اجرایی بشویم، اما افرادی که کار پژوهشی می کنند باید سابقه اجرایی هم داشته باشند تا سیاستگذاری های آن ها قابلیت اجرایی پیدا کند و به همین منظور، امیدوارم که با حضور دکتر احمدی پژوهش ها امکان اجرایی لازم را بیابد و ما باید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را به عنوان دیده بان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در نظر بگیریم و وارد استاندارد سازی دانشگاه های نسل سوم بشویم .

وی در پایان خاظرنشان کرد: هر شخص یا سازمان باید نقش خود را بشناسد و متمرکز بر همان وظیفه و نقش عمل کند و در اصل باید فرایند محور باشیم، چرا که سه عنصر فرایند، تیم و ابزار بسیار حائز اهمیت است.