به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه علم، فناوری و نوآوری، شناخت جامع و دقیق از ظرفیت­‌ها و توانمندی­‌های کشور به‌ویژه شناخت ظرفیت متخصصان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ضروری است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در این راستا این مرکز به عنوان بازوی فکری و تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به ایجاد سامانه اطلاعاتی از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و نخبگان، "شبکه علمی متخصصان" کرده است.

بدیهی است توسعه شبکه علمی متخصصان، علاوه بر ایجاد یک بانک جامع برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تسهیل روند ارتباطات علمی کمک کرده و زمینه تعامل هرچه بهتر بخش صنعت و سایر سازمان‌‌ها و نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی کشور با خبرگان و متخصصان حوزه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد.   

از "شبکه علمی متخصصان" روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ همزمان با برگزاری نخستین رویداد کرسی یونسکو در ترویج علم با عنوان گفتمان پیشرو علمی (گپ): ایده‌ها و تجربه‌های زنان در علم و فناوری" رونمایی شد.

امکان ثبت روزمه از طریق آدرس www.stinet.nrisp.ac.ir برای اعضای محترم هیئت علمی فراهم شده است.